Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Maleachi

Het boek Maleachi is het laatste boek van twaalf boeken met profetieën. Deze boeken worden ook wel de ‘Kleine Profeten’ genoemd. Het boek Maleachi bestaat uit zes toespraken van de profeet Maleachi.

Omdat het zo slecht gaat met Juda, denken veel Judeeërs dat God niet meer van zijn volk houdt. Ze twijfelen aan zijn goedheid. Ze denken dat het geen zin heeft om God op de juiste manier te vereren. Bovendien lijkt God niet eerlijk: hij straft de slechte mensen niet, terwijl die geen eerbied voor hem hebben en andere mensen pijn doen. Met de slechte mensen gaat het juist heel goed! Wat voor zin heeft het dan om te doen wat God vraagt? Maleachi zegt niet dat de mensen die twijfelen, slecht zijn. Hij probeert hen te begrijpen, en hij geeft hun moed: God vergeet hen niet, want zij zijn een kostbaar bezit voor hem.

Klik hier voor een inleiding op Maleachi

Lengte: 7 dagen
Dagelijkse leestijd: 5-10 minuten

Overdenkingen

Gekwetste liefde lezen
Schijn en werkelijkheid lezen
Kinderen van één vader lezen
De boodschapper komt lezen
Neem de proef op de som lezen
Onderscheidingsvermogen lezen
Ooit komt Elia … lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons