Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gekwetste liefde

Bijbeltekst(en)

1Profetie; dit zijn de woorden die de HEER tot Israël richtte bij monde van Maleachi.

2Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan?’ Zijn Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad 3en Esau gehaat. Van Esaus bergland maakte Ik een wildernis, Edoms grondgebied heb Ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. 4Edom kan zeggen: ‘Al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op,’ maar dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ze kunnen bouwen zo veel ze willen, Ik zal het weer afbreken. ‘Goddeloos land’ zal men het noemen, en ook ‘Het volk waarop de HEER voor eeuwig verbolgen is’. 5Met eigen ogen zullen jullie het zien, en dan zullen jullie zeggen: ‘De HEER toont zijn grootheid, tot over de grenzen van Israël!’

6Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als Ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor Mij; als Ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag voor Mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam, en zeggen dan: ‘Hoezo minachten wij uw naam?’ 7Jullie brengen verwerpelijk voedsel naar mijn altaar, en zeggen dan: ‘Hoezo hebben wij U verworpen?’ Door je geringschattend uit te laten over mijn altaar! 8Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nou?’ En als jullie aankomen met een kreupel of ziek offerdier: ‘Dat geeft toch niets?’ Bied je gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt de HEER van de hemelse machten. 9Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, zo zal Hij zijn volk wel gunstig gezind zijn! Jullie doen deze dingen, en dan zou Hij zijn volk ter wille zijn?

Maleachi 1:1-9NBV21Open in de Bijbel

We lezen de komende tijd het boek Maleachi, geschreven in de vijfde eeuw voor Christus. In onze Bijbel is dit het laatste boek van het Oude Testament. In de eerste van zes toespraken zegt Maleachi dat God nog steeds van zijn volk houdt en ervoor wil zorgen. De toespraken daarna bevatten kritiek op het gedrag van de mensen, waardoor er veel problemen in het land zijn. Hun gedrag kwetst God. Toch luidt de boodschap: God houdt van jullie, ondanks alles wat jullie verkeerd doen, en ooit zal God alles goed maken.

Hoe ga jij om met mensen die jou kwetsen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons