Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De boodschapper komt

Bijbeltekst(en)

17Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: ‘Hoezo vallen wij Hem lastig?’ Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, is goed in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen Hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’

1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Maleachi 2:17-3:5NBV21Open in de Bijbel

‘Maleachi’ betekent ‘mijn boodschapper’. Het is niet alleen de naam van de profeet, maar ook een belangrijk onderwerp van zijn boek. Ja, het volk eert God nu niet op de juiste manier, mede doordat de priesters de regels niet goed naleven. Maar er komt verandering: de boodschapper komt! Hij zal in Jeruzalem bekendmaken dat God zal komen. Het is een naam vol verwachting. Er is iemand naar wie men kan uitzien, iemand die verwacht kan worden. Zijn komst zal de toekomst veranderen. Het geeft hoop om dat in het heden (nu) te weten.

Zijn er beloften van God waar jij je op verheugt, waar jij naar uitziet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons