Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kinderen van één vader

Bijbeltekst(en)

10Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat Hij met onze voorouders sloot? 11Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat Hij liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert. 12Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die zoiets doet, wie het ook is, ook al brengt hij offergaven aan de HEER van de hemelse machten. 13En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat Hij geen aandacht schenkt aan jullie offers en ze niet aanvaardt. 14En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. 15Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 16Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt – zegt de HEER, de God van Israël. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

Maleachi 2:10-16NBV21Open in de Bijbel

We lezen de komende tijd het boek Maleachi, geschreven in de vijfde eeuw voor Christus. In onze Bijbel is dit het laatste boek van het Oude Testament. In de eerste van zes toespraken zegt Maleachi dat God nog steeds van zijn volk houdt en ervoor wil zorgen. De toespraken daarna bevatten kritiek op het gedrag van de mensen, waardoor er veel problemen in het land zijn. Hun gedrag kwetst God. Toch luidt de boodschap: God houdt van jullie, ondanks alles wat jullie verkeerd doen, en ooit zal God alles goed maken.

Hoe ga jij om met mensen die jou kwetsen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons