Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ooit komt Elia …

Bijbeltekst(en)

19Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 21Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten.

22Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. 23Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, 24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Maleachi 3:19-24NBV21Open in de Bijbel

Misschien vraag je je weleens af: wat heeft het voor zin om het goede te doen als niemand het ziet? Weet dan dat God jouw inzet opmerkt en je zal belonen. God belooft ook aan het volk dat er iemand zal komen die mensen tot elkaar brengt. Deze belofte over de boodschapper is de laatste zin in ons Oude Testament. Daarna begint het Nieuwe Testament met het verhaal over Johannes de Doper, die als de profeet Elia mensen oproept om te gaan leven zoals God het wil. God doet wat Hij heeft beloofd!

Wat of wie helpt jou om het goede te (blijven) doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons