Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onderscheidingsvermogen

Bijbeltekst(en)

13Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over Mij gesproken – zegt de HEER –, en jullie vragen: ‘Wat hebben we dan over U gezegd?’ 14Jullie hebben gezegd: ‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de HEER van de hemelse machten? 15We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’

16Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de HEER werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor Hem hadden, die zijn naam hoogachtten. 17Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 18Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen.

Maleachi 3:13-18NBV21Open in de Bijbel

Het is een interessant beeld dat hier wordt geschetst. Mensen die God dienen, praten met elkaar – en God luistert mee. Ze mopperen dat het oneerlijk is wat hun overkomt. En toch worden hun namen opgeschreven in een goddelijk boek. Zij krijgen daarbij de belofte dat zij in de toekomst worden gespaard vanwege hun geloof en toewijding aan God.

Als je erbij stilstaat dat God elk gesprek van jou kan horen en op basis daarvan bepaalde dingen misschien wel opschrijft – verandert dat iets aan je gesprekken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons