Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 maart 2023

9 mooiste Bijbelteksten over de lente

Na de donkere maanden is het vaak weer een verademing als de lente aanbreekt. De zon laat zich wat meer zien, de vogels fluiten, de krokussen en narcissen komen weer op … Wat wil je nog meer?

Alles op zijn tijd

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Genesis 8:22

We kunnen zo genieten van de lente omdat de winter ons nog vers in het geheugen ligt. Wij houden misschien meer van sommige seizoenen dan van andere, maar juist de afwisseling ertussen laat iets zien van Gods trouw.

'Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

Jakobus 5:7-8

Zoals wij uitkijken naar langere dagen met fris groen om ons heen, zo mogen we ook uitkijken naar de komst van de Heer. Als Hij komt, krijgt de aarde pas écht een nieuw begin!

Lenteregen

Wanneer het voorjaar wordt,
vraag dan de HEER om regen.
Hij is het die onweerswolken maakt,
Hij schenkt de mensen stortregens
en gewas op het veld.

Zacharia 10:1

Wij denken bij lente aan de eerste krachtige zonnestralen na maanden met grijze lucht. Maar in de Bijbel wordt de lente vaak geassocieerd met regen. Die is immers onmisbaar om gewassen te laten groeien. Milde lenteregen is voor de auteurs van de Bijbel dan ook een beeld voor Gods nabijheid:

Dan zullen wij Hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal Hij komen,
Hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.

Hosea 6:3

Tegenwoordig hebben we in de zomer nogal eens te maken met periodes van droogte. Op zulke momenten snakken we naar een verfrissend buitje. Zo wil God ook ons hart verfrissen met zijn Woord en zijn nabijheid.

Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen op het jonge gras,
als regendruppels op het groen.

Deuteronomium 32:2

Groei en bloei

Na regen komt … groei en bloei! Kun jij ook zo genieten van alles wat je om je heen ziet, hoort en ruikt?

Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

Hooglied 2:11-13

U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
Het drenkt alles wat leeft in het veld,
wilde ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

Psalm 104:10-12

Als je om je heen het groen ziet opschieten, denk dan eens aan hoe God zijn glorie en gerechtigheid zal laten ontkiemen. Kun je daar nu al iets van zien?

Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.

Jesaja 61:11

Tijd doorbrengen in de natuur kan je ook helpen om dingen in perspectief te zien. De God die de seizoenen maakte, die het laat regenen en die de zon laat schijnen, zal zeker ook voor jou zorgen!

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

Matteüs 6:28-29

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons