Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
24 september 2020

Lente in de kerk… heb je het nog niet gemerkt?

Door René van Loon

Lente: dan denk je aan jong groen, nieuw leven, nieuwe groei en bloei. Als je om je heen kijkt, lijkt het bepaald geen lente in de kerk. De kerkverlating doet meer aan de net begonnen herfst denken, of zelfs de winter. Toch is er volop lente – dus: let op!

Ik ging ernaar op zoek tijdens een studieverlof en werd verrast. Wat zijn er veel prachtige pioniersplekken! Wat mooi hoe mensen voor elkaar zorgen in kleine diaconaal gerichte kerkplekken. Wat zijn er veel snelgroeiende nieuwe gemeenten, vaak ook multicultureel. En wat bijzonder dat ons land naar schatting maar liefst één miljoen christenen met een migratieachtergrond telt! Het meest christelijke stukje Nederland is niet voor niets Amsterdam-Zuidoost, de Bijlmer met al z’n migrantenkerken.

Iets nieuws

God geeft op veel plaatsen een nieuw begin en ik vond het mooi om mijn ervaringen met anderen te delen. Zo ontstond mijn boek Lente in de kerk. Vanaf 26 september wordt rond dit boek een digitaal event georganiseerd met een openingsprogramma en 18 webinars. Op die manier kunnen we elkaar laten delen in deze hoopgevende ervaringen van de laatste jaren.
We eren God door oog te hebben voor wat Hij doet. In dat verband werd ik geraakt door de woorden uit Jesaja 43:19, waar Hij Zelf zegt: ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt?’ Die woorden waren een bemoediging voor het volk van Juda, toen het in ballingschap woonde, ver weg van Jeruzalem, ver weg van het eigen land. Alles leek hopeloos, maar God liet weten dat er een nieuwe toekomst zou openbreken voor het volk.
Diezelfde woorden krijgen in onze tijd nieuwe zeggingskracht. Toen ik bezig was met mijn zoektocht naar lente in de kerk, kwamen deze woorden met kracht bij me binnen. We doen God geen recht als we alleen oog hebben voor de zorgelijke kanten van het kerk-zijn, voor de dingen die niet goed gaan. Als Hij een nieuw begin geeft, als Hij ‘iets nieuws’ laat ‘ontkiemen’, dan is zijn vraag aan ons: ‘Heb je het nog niet gemerkt?’ Met andere woorden: ‘Let je wel op wat Ik aan het doen ben?’

Trouw

In mijn zoektocht naar lente in de kerk ben ik verrast en diep onder de indruk geraakt van de trouw van de Almachtige. Zijn werk gaat door! Ooit liet Hij – in de woorden van Jesaja 11 – uit een afgehouwen boomstronk een nieuw twijgje groeien: uit het oude koningshuis van David werd een nieuwe Loot geboren: Jezus Christus. Zo is Hij: de God van het nieuwe begin, de God die zelf de seizoenen schiep: na de herfst en de winter komt elk jaar weer de lente.
Juist die Bijbelse metaforen van bomen, takken, en nieuwe loten geven hoop en ook rust. Iedereen die een tuin heeft weet dat er gesnoeid moet worden, juist ook om ruimte te geven aan nieuw groen. In de kerk zien we hetzelfde: op sommige plaatsen lijkt het kerkelijk leven dood te lopen, maar op andere plaatsen ontspringt nieuw leven. Uiteindelijk is dat Gods werk. Daar mogen we om bidden, we mogen ons ervoor inzetten, maar het is goed om aan Hem over te laten wat Hij doet.

Zomer

De Bijbel loopt niet uit op een woud met kale wintertakken. De Bijbel loopt uit op een stad waardoor een rivier stroomt, met bomen op de beide oevers. Die bomen dragen twaalf keer per jaar vrucht. De bladeren van de bomen hebben een geneeskrachtige werking voor de volken (Openbaring 22:2). Eens komt de grote zomer. Op weg naar die zomer geeft de Heilige Geest tekenen van een nieuwe lente. Ik ben er dankbaar voor en kijk reikhalzend uit naar wat de Geest verder gaat doen. De Geest geeft nieuw leven. God gaat door, en wij mogen elkaar verwonderd wijzen op de wonderen die Hij doet!

René van Loon
is Protestants predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam.

Zie voor het digitale event ‘Lente in de kerk’: www.lenteindekerk.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons