Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
11 januari 2024

9 Bijbelteksten over mentale gezondheid

Wie in God gelooft is altijd gelukkig … toch? Hoewel je in de Bijbel veel kunt lezen over vreugde vinden in God en het belang van dankbaarheid, betekent dat nog niet dat een goede mentale gezondheid of mentale veerkracht daardoor een gegeven is. Ook in de Bijbel zien we voorbeelden van mensen die worstelen met hun mentale gezondheid.

God ziet je

6Het water sneed mij de adem af.

Muren van water hebben mij omgeven,

met wier is mijn hoofd omwonden.

7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen,

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.

Maar U trok mij levend uit de dood omhoog,

o HEER, mijn God!

Jona 2:6-7NBV21Open in de Bijbel

Jona ging letterlijk kopje onder – en wat hij beschrijft kan zomaar overeenkomen met hoe jij je voelt op het moment dat je mentale gezondheid achteruitgaat. Het is benauwend en het voelt alsof je steeds verder wegzinkt. Juist dan wil God je hand pakken en je weer omhoogtrekken, net zoals Jezus doet als Petrus dreigt te verdwijnen in de hoge golven (Matteüs 14:30-31).

19Gebroken mensen is de HEER nabij,

Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,

de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Psalmen 34:19-20NBV21Open in de Bijbel

God is er niet alleen als je vrolijk en blij bent; juist als jij je klein en gebroken voelt, wil Hij heel dicht bij je zijn. Hij wil je bevrijden van de donkere wolken die je soms zo kunnen benauwen.

12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:12NBV21Open in de Bijbel

Ook al lijkt je situatie nu misschien hopeloos, dat betekent nog niet dat je je altijd zo zult blijven voelen. Vertrouw op God en weet dat er weer een moment kan komen dat je Hem weer zult loven en prijzen. Hij geeft om je, Hij ziet je, je staat er niet alleen voor.

7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

1 Petrus 5:7NBV21Open in de Bijbel

Niet op eigen kracht

13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:13NBV21Open in de Bijbel

Al van jongs af aan hebben we vaak de neiging om dingen zelf te willen doen. We willen graag sterk zijn en de touwtjes in eigen handen hebben. God nodigt ons echter uit om altijd onze kracht in Hem te zoeken – in goede én slechte tijden.

33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Johannes 16:33NBV21Open in de Bijbel

Het bijzondere is dat God ons niet per se een makkelijke reis belooft; Jezus waarschuwt zijn volgelingen meermaals dat ze tegenstand zullen ondervinden en dat er allerlei kuilen en hobbels in de weg zullen zijn. Maar, zegt Hij ook hier, je hoeft al die obstakels niet zelf te overwinnen. Jezus heeft alles al overwonnen voordat wij er ook maar mee te maken krijgen – alle duisternis, tot de dood aan toe.

Laat je helpen

37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen Hij bedroefd en angstig begon te worden, 38zei Hij tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.’

Matteüs 26:37-38NBV21Open in de Bijbel

Jezus is vlak voor zijn kruisiging bang en verdrietig. Hij vraagt zijn beste vrienden om in het holst van de nacht met Hem wakker te blijven. Ook Hij, de Zoon van God, weet hoe belangrijk het is om de hulp van anderen in te roepen. Ook al schieten woorden tekort, de stille nabijheid van een ander mens kan een groot verschil maken. Dat kan soms zelfs iemand zijn die je nog helemaal niet zo goed kent, bijvoorbeeld in een kerk of een kring.

23En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

1 Samuel 16:23NBV21Open in de Bijbel

De prikkels die je binnenlaat, kunnen je mentale gezondheid sterk beïnvloeden. Het kan dus goed zijn om daar bewuste keuzes in te maken: met wie breng je tijd door, wat lees je, welke muziek luister je, waar kijk je naar?

4en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en eet wat.’

1 Koningen 19:4-5NBV21Open in de Bijbel

De profeet Elia is zo uitgeput van al het werken, vluchten en alle tegenslag, dat hij alleen de woestijn in trekt en het daar opgeeft. ‘Het is genoeg geweest.’ Dan stuurt God een engel, die hem heel praktische hulp biedt en daarmee voor een ommekeer zorgt. Wie kan voor jou zo’n engel zijn? En voor wie zou jij die rol kunnen vervullen?

Worstel je met gedachten aan zelfdoding? Bel dan 0800-0113 (Nederland) of 1813 (Vlaanderen).

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons