Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

Woordenschat

In de Nieuwe Bijbelvertaling is de woordenschat van het hedendaagse Nederlands gebruikt. Er komen moderne woorden en uitdrukkingen in de vertaling voor, zoals ‘argumenten’, ‘enthousiast’, ‘ongesteld zijn’. Heel modieuze formuleringen zijn vermeden, maar er komen wel enkele neologismen in de NBV voor, woorden die speciaal voor de vertaling bedacht zijn, zoals ‘huidvraat’. Er zijn ook wel vreemde woorden gebruikt, zoals ‘cohort’ en ‘satraap’.

Plechtig taalgebruik

In de NBV is traditioneel taalgebruik vermeden. Maar er zijn wel oudere woorden en uitdrukkingen gebruikt, zoals ‘aanschouwen’, ‘gelaat’, ‘moge hij rusten’, ‘als een dief in de nacht’. Wat ouder taalgebruik past bijvoorbeeld in een tekst die in het Grieks of Hebreeuws plechtig is of ingewikkeld.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons