Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: gebiedende wijs

In de formulering ‘Zingt allen’ wordt de meervoudsvorm van de gebiedende wijs gebruikt. Deze meervoudsvorm met een -t komt in de Nieuwe Bijbelvertaling niet voor, omdat het ouderwets is. De vorm met een -t komt alleen nog voor in heel plechtige taal of in vaste uitdrukkingen, zoals ‘geeft acht!’. Verder wordt in modern Nederlands altijd de enkelvoudsvorm gebruikt, zonder -t, ook als een bevel of een aansporing tot een groep mensen gericht is.
In de NBV is voor de gebiedende wijs ook altijd het enkelvoud gebruikt. In Genesis 1:28 zegt God tegen Adam en Eva: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag.'

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons