Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: vreemde woorden

De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling in natuurlijk, hedendaags Nederlands. Toch komen er woorden in voor die exotisch klinken, zoals ‘cohort’ en ‘prefect’. Andere vreemde woorden zijn: 'centurio', 'eunuch', 'quadrans', 'satraap' en 'wadi'.

Andere cultuur

Deze leenwoorden uit andere culturen zijn gebruikt omdat het vertalen van de Bijbel niet alleen te maken heeft met verschillende talen, maar ook met verschillende culturen. De Bijbel is lang geleden geschreven in een ander deel van de wereld.
Voor de NBV is afgesproken dat de historische en culturele achtergrond van de brontekst in de vertaling goed herkenbaar moet blijven. Daarom is er bijvoorbeld geen Nederlandse term gekozen voor de Romeinse functie van 'prefect'. Een Nederlandse term is al snel een begrip uit onze cultuur of onze vaderlandse geschiedenis. In de NBG-vertaling 1951 wordt Pilatus bijvoorbeeld ‘stadhouder’ genoemd.
Achter in de NBV is een woordenlijst te vinden met daarin onder andere een verklaring van de vreemde woorden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons