Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is wannen?

Wannen was het scheiden van het kaf en het koren. Dat gebeurde na het dorsen van het graan.

Wan

Hiervoor gebruikte men een wan, een houten vork, met vijf tot zeven lange tanden. Soms werd er ook gewand met een zeef.
Met de wan werden stro, kaf, graan en stof omhoog gegooid. De wind blies dan de lichte stofdeeltjes en het kaf weg, en de zwaardere graankorrels en het stro vielen weer terug op de grond.
Het wannen gebeurde meestal in de avond, omdat er dan meer wind stond.

Video over wannen

Dit filmpje laat zien hoe het wannen in zijn werk ging.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons