Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De onreinheid van voorwerpen in de Bijbelse reinheidswetten

Volgens de Bijbel kunnen niet alleen mensen of dieren maar ook voorwerpen onrein zijn. Voorwerpen zijn nooit uit zichzelf onrein. Ze worden onrein als ze in contact komen met onreine personen of dieren.

Voorbeelden van onreine voorwerpen

Een huis dat in aanraking was gekomen met iets onreins (zoals het kadaver van een onrein dier), moest zeven dagen lang afgesloten worden. Daarna werden de onreine onderdelen eruit verwijderd, en werd het huis opnieuw bepleisterd (Leviticus 14:33-52).
Potten die aangeraakt waren door onreine mensen, werden kapotgebroken.
Ook kleren konden onrein zijn, bijvoorbeeld doordat ze waren aangetast door schimmel. In dat geval moest de kleding worden verbrand (Leviticus 13:47-59).

Reiniging

Voorwerpen van onbrandbaar materiaal konden gereinigd worden met vuur. Voorwerpen van brandbaar materiaal werden gereinigd met speciaal ‘reinigingswater’ (Numeri 31:21-34).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons