Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De reinheidswetten over plaatsen

In het Oude Testament vinden we het idee dat bepaalde plaatsen heilig zijn door de aanwezigheid van de Heer. In zulke plaatsen mocht geen onreinheid binnendringen. Heilige plaatsen konden onder andere op de volgende manieren onrein worden:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons