Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onreinheid van personen in de Bijbelse reinheidswetten

Mensen konden door verschillende oorzaken onrein worden, bijvoorbeeld door:

  • vloeiingen uit het lichaam;
  • het aanraken van een dode;
  • contact met een onrein persoon of voorwerp.

Huidvraat

Zwellingen, uitslag of plekken op de huid konden duiden op huidvraat. Deze huidziekte had onreinheid tot gevolg, die pas voorbij was als de huidaandoening was verdwenen of als de aangedane persoon was overleden. De persoon met huidvraat moest afgezonderd worden van de gemeenschap.
Als de aandoening genezen was, volgde er een ‘reinverklaring’ door de priester. Daarna moest de genezen persoon een reinigingsoffer brengen, zijn kleren wassen, zijn haar afscheren en tot slot zijn lichaam wassen. Daarna kon hij weer toetreden tot de gemeenschap. De regels die golden bij huidvraat zijn voornamelijk te vinden in Leviticus 13-14.

Vloeiingen uit het lichaam

Bepaalde vloeistoffen die door het lichaam worden uitgescheiden, namelijk (menstruatie) bloed, zaad en vloeiingen na de bevalling, maakten een persoon onrein. De periode van onreinheid die het gevolg was, was afhankelijk van de soort uitscheiding. Zulke vloeiingen werden waarschijnlijk als verontreinigend gezien doordat ze verbonden werden met voortplanting. Aan de voortplanting werden sterke, ongrijpbare krachten toegekend.  
Regels over deze soort van onreinheid staan met name in Leviticus 12 en Leviticus 15.

Contact met een dood lichaam

Onreinheid werd ook veroorzaakt door het aanraken van een lijk, een menselijk bot of een graf (Numeri 19). Omdat doden nu eenmaal begraven moesten worden, kon deze onreinheid niet helemaal vermeden worden. Maar om weer rein te worden moest men uitgebreide reinigingsrituelen ondergaan.

Onreinheid door contact met een onrein persoon of voorwerp

Omdat onreinheid volgens de Tora besmettelijk is, kon iemand ook onrein worden door het aanraken van een onrein persoon of voorwerp (bijvoorbeeld Leviticus 5:3 en Numeri 19:16). Maar men hoefde in zulke gevallen niet buiten de gemeenschap geplaatst te worden.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Leviticus 12 Numeri 19
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons