Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het Onzevader?

Het Onzevader is een bekend Bijbelgedeelte. In het eerste deel ligt de nadruk vooral op de eer van God, in het tweede deel vooral het doen en laten van de mens.

Verschillende interpretaties

In de literatuur is discussie over de inhoud van het Onzevader. Past de inhoud goed bij de algemene joodse religiositeit in de tijd van Jezus, of past het gebed heel specifiek bij de theologie van Jezus?
Ook als deze vraag beantwoord zou zijn, blijven er nog veel manieren open om het gebed te interpreteren. Het kan politiek, eschatologisch of persoonlijk gelezen worden.

Het Onzevader in twee delen

Het eerste deel van het gebed richt de aandacht op God als Vader, in het tweede deel gaat het om de mensen:

  • In het eerste deel speelt het gebed om de komst van het koninkrijk van God een belangrijke rol. Aan God wordt gevraagd om zijn rijk te vestigen.
  • Het tweede deel begint met de bede: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.’ Met brood wordt al het voedsel bedoeld dat een mens nodig heeft om te leven. Opvallend is dat er gevraagd wordt om het brood voor vandaag. Het gebed leert de mens bescheidenheid. Het spoort ons aan om niet meer te vragen dan op dit moment noodzakelijk is om te leven (zie ook Matteüs 6:25-27).

In Lucas en Matteüs leert Jezus zijn leerlingen een gebed dat later bekend geworden is als het Onzevader. 

Twee versies

In het Nieuwe Testament zijn twee versies te vinden van het Onzevader. De tekst in Lucas is de kortste, en deze versie is minder bekend dan het gebed in Matteüs. Het gebed in Matteüs staat midden in de Bergrede.

Matteüs 6:9-13Lucas 11:1-4
Onze Vader in de hemel,Vader,
laat uw naam geheiligd worden,laat uw naam geheiligd worden
laat uw koninkrijk komenen laat uw koninkrijk komen.
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het broodGeef ons dagelijks het brood
dat wij nodig hebben.dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,Vergeef ons onze zonden,
zoals ook wij hebben vergevenwant ook wijzelf vergeven iedereen
wie ons iets schuldig was.die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,En breng ons niet in beproeving.
maar red ons uit de greep van het kwaad
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Slot van het Onzevader

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.

Matteüs 6:13

Deze zin is weggelaten omdat hij ontbreekt in de oudste handschriften. Het is bijna zeker dat de zin later toegevoegd is, als een mooie en traditionele afronding van het gebed.

Jeruzalem

Meer weten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons