Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in het Onzevader

Verdiep je in Het Onzevader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

(Oecumenische versie van het Onzevader)

Opbouw van het gebed

Het Onzevader zoals we dat vaak bidden in de kerk, heeft een mooie, uitgebalanceerde opbouw. Na de aanroeping van God komen er drie beden waarin God centraal staat: ‘uw naam’, ‘uw koninkrijk’, ‘uw wil’. Daarna volgen drie beden waarin we God iets ten behoeve van onszelf vragen: ‘geef ons brood’, ‘vergeef ons’ en ‘breng ons niet in verzoeking’. We zien ook dat de laatste ‘uw’-bede langer is dan de eerste twee, en de laatste twee ‘ons’-beden langer zijn dan de eerste, wat het gebed een nog betere cadans geeft bij het uitspreken.

De derde bede en de vijfde bede bevatten allebei een vergelijking. In de derde bede wordt de situatie op aarde vergeleken met die in de hemel: in de hemel wordt Gods wil gedaan en net zo moet dat op aarde gebeuren. En
in de vijfde bede wordt de situatie op aarde met die in de hemel vergeleken: wij (op aarde) spreken uit dat we anderen vergeven wat ze ons schuldig zijn, en vragen God (in de hemel) of hij ook onze schulden wil vergeven. Afstemming tussen hemel en aarde is een belangrijk thema in het Onzevader, en op deze manier literair op een mooie manier vormgegeven.

Het gebed sluit af met een lofprijzing van God. Daarmee geef je als bidder aan dat je reden hebt om te verwachten dat uit zal komen wat je gebeden hebt. God heeft immers de macht en de kracht om het te doen: ‘Want van u is het koninkrijk, en de macht en de kracht, tot in eeuwigheid, amen.’ Ook hier is sprake van een drieslag (koninkrijk, macht en kracht), gevolgd door een bekrachtiging (‘in eeuwigheid, amen’).

Bijbelstudies

Bijbelstudieboekje

Verdiep je in het Onzevader zet een bekend Bijbelgedeelte uit Matteüs in de spotlight. Het Onzevader leent zich namelijk uitstekend voor waardevolle Bijbelstudie. Want hoewel het gebed bij veel mensen bekend is, is er nog zoveel meer te ontdekken dan je zou denken.

Auteur Rieuwerd Buitenwerf is bijbelwetenschapper en directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. In de tien studies staat telkens een bede uit het bekende gebed centraal. Geschikt voor persoonlijke studie en bijbel- of gesprekskring. Zo kun je dit boekje gebruiken binnen je parochie of gemeente, met je bijbelstudiegroep of bij je persoonlijke stille tijd.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons