Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in het Onzevader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

(Oecumenische versie van het Onzevader)

Opbouw van het gebed

Het Onzevader zoals we dat vaak bidden in de kerk, heeft een mooie, uitgebalanceerde opbouw. Na de aanroeping van God komen er drie beden waarin God centraal staat: ‘uw naam’, ‘uw koninkrijk’, ‘uw wil’. Daarna volgen drie beden waarin we God iets ten behoeve van onszelf vragen: ‘geef ons brood’, ‘vergeef ons’ en ‘breng ons niet in verzoeking’. We zien ook dat de laatste ‘uw’-bede langer is dan de eerste twee, en de laatste twee ‘ons’-beden langer zijn dan de eerste, wat het gebed een nog betere cadans geeft bij het uitspreken.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons