Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in...

De serie Verdiep je in… onderscheidt zich door de focus op studies bij een Bijbelboek of Bijbelgedeelte. De auteurs zijn experts die de je mee de diepte in nemen. Zo helpen ze je bij de Bijbelstudie, om een Bijbelgedeelte en zijn context zo goed mogelijk te begrijpen.

Verdiep je in Bijbelse wijsheid

Een goed leven leiden, wat houdt dat in? Daarover gaan de wijsheidsboeken in de Bijbel. Hun antwoord op deze vraag is verrassend actueel: het gaat over gerechtigheid en inzet voor de samenleving, over geloof en vertrouwen in God en over leven onder de zegen van de Allerhoogste.

Verdiep je in de Bergrede

Deze Bijbelstudie is een verantwoorde uitleg van de Bergrede die je helpt om de tekst beter te begrijpen met behulp van recente, wetenschappelijke literatuur, maar wel op zo’n manier dat het helpt om de relevantie van de Bergrede voor vandaag te ervaren.

Verdiep je in het Kerstverhaal

De drie delen uit de canonieke evangelies die met kerstmis geassocieerd worden, zijn de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas en de eerste achttien verzen van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Het Marcus-evangelie bevat geen proloog of zogenaamd ‘kindheidsevangelie’ en krijgt hier daarom ook geen aparte aandacht. In de diverse leesroosters komen deze teksten aan de orde op de zondagen van de adventstijd en kerstmis, waarmee ze één lijn vormen van de advents- en kersttijd: de gedachtenis van de geboorte van de zoon van God.

Verdiep je in het Onzevader

Het Onzevader zoals we dat vaak bidden in de kerk, heeft een mooie, uitgebalanceerde opbouw. Na de aanroeping van God komen er drie beden waarin God centraal staat: ‘uw naam’, ‘uw koninkrijk’, ‘uw wil’. Daarna volgen drie beden waarin we God iets ten behoeve van onszelf vragen: ‘geef ons brood’, ‘vergeef ons’ en ‘breng ons niet in verzoeking’. We zien ook dat de laatste ‘uw’-bede langer is dan de eerste twee, en de laatste twee ‘ons’-beden langer zijn dan de eerste, wat het gebed een nog betere cadans geeft bij het uitspreken.

Verdiep je in Jesaja

Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol – Jesaja is een Bijbelboek van uitersten. De boodschap van deze profeet drukte een stempel op de Bijbel en spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons