Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in het Kerstverhaal

De drie delen uit de canonieke evangelies die met kerstmis geassocieerd worden, zijn de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas en de eerste achttien verzen van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Het Marcus-evangelie bevat geen proloog of zogenaamd ‘kindheidsevangelie’ en krijgt hier daarom ook geen aparte aandacht. In de diverse leesroosters komen deze teksten aan de orde op de zondagen van de adventstijd en kerstmis, waarmee ze één lijn vormen van de advents- en kersttijd: de gedachtenis van de geboorte van de zoon van God.

Een andere, theologisch vaak ondergesneeuwde maar tenminste net zo belangrijke lijn is dat het gedenken van de ‘eerste komst’ van Christus in de wereld ook uitkijken naar zijn ‘tweede komst’ in heerlijkheid en oordeel inhoudt. Terugblikken is ook vooruitblikken.

Deze inleiding, die tevens gespreksvragen biedt, geeft een lopend commentaar op deze teksten, met bijzondere aandacht voor de vraag hoe ze voor hun eerste hoorders geklonken kunnen hebben. Daarbij zet het commentaar nadrukkelijk in op een ‘hybride’ publiek: zowel relaties met de Joodse context als met de Grieks-Romeinse context krijgen aandacht. De nadruk ligt zo op de manier waarop deze teksten betekenis konden krijgen. Historische vragen in de zin van ‘wat is er eigenlijk gebeurd?’ staan daarom wat op de achtergrond.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons