Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in het Kerstverhaal

De drie delen uit de canonieke evangelies die met kerstmis geassocieerd worden, zijn de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas en de eerste achttien verzen van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Het Marcus-evangelie bevat geen proloog of zogenaamd ‘kindheidsevangelie’ en krijgt hier daarom ook geen aparte aandacht. In de diverse leesroosters komen deze teksten aan de orde op de zondagen van de adventstijd en kerstmis, waarmee ze één lijn vormen van de advents- en kersttijd: de gedachtenis van de geboorte van de zoon van God.

Een andere, theologisch vaak ondergesneeuwde maar tenminste net zo belangrijke lijn is dat het gedenken van de ‘eerste komst’ van Christus in de wereld ook uitkijken naar zijn ‘tweede komst’ in heerlijkheid en oordeel inhoudt. Terugblikken is ook vooruitblikken.

Deze inleiding, die tevens gespreksvragen biedt, geeft een lopend commentaar op deze teksten, met bijzondere aandacht voor de vraag hoe ze voor hun eerste hoorders geklonken kunnen hebben. Daarbij zet het commentaar nadrukkelijk in op een ‘hybride’ publiek: zowel relaties met de Joodse context als met de Grieks-Romeinse context krijgen aandacht. De nadruk ligt zo op de manier waarop deze teksten betekenis konden krijgen. Historische vragen in de zin van ‘wat is er eigenlijk gebeurd?’ staan daarom wat op de achtergrond.

De Bijbelstudies zijn geschikt voor preekvoorbereiding, individuele studie of groepsgesprekken. Iedere tekst is opgedeeld in individuele perikopen, is apart besproken en voorzien van gespreksvragen.

Om misverstanden te vermijden, wordt voor wat vaak het ‘Oude Testament’ genoemd wordt de term ‘Schriften van Israël’ gebruikt – zo zullen de auteurs van de evangeliën ze ook gezien hebben. Hun eigen werk liet daarbij zien hoe het verhaal van Jezus van Nazaret, met zijn leven, dood en verrijzenis, in het verhaal van die Schriften paste en welke verdere betekenis het krijgt in het licht van dat verhaal van Jezus.

Downloads

Bijbelstudieboekje

Verdiep je in het kerstverhaal duikt in het kerstverhaal zoals het is opgetekend in Matteüs, Lucas en Johannes. Het kerstverhaal leent zich uitstekend voor waardevolle Bijbelstudie, want hoewel het kerstverhaal bij veel mensen bekend is, is er nog zoveel meer te ontdekken en te leren dan je zou denken.

Auteur Peter-Ben Smit is hoogleraar contextuele Bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In dertien studies neemt hij je mee op ontdekkingstocht langs de bekende teksten.

Luister ook naar de podcast

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons