Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in Bijbelse wijsheid

Een goed leven leiden, wat houdt dat in? Daarover gaan de wijsheidsboeken in de Bijbel. Hun antwoord op deze vraag is verrassend actueel: het gaat over gerechtigheid en inzet voor de samenleving, over geloof en vertrouwen in God en over leven onder de zegen van de Allerhoogste.

Wijsheidsliteratuur is in de allereerste plaats de schriftelijke neerslag van praktische levenservaringen. Wijsheidsteksten proberen het leven in kaart te brengen en er een systeem in te ontdekken. Ze roepen op om van het leven te genieten, of om er in ieder geval het beste van te maken. Dat levert soms nuchtere adviezen op, soms ook sceptische gedachten die de lezer waarschuwen voor een leven dat in werkelijkheid niet bestaat.

Net zoals in de buurlanden rondom het oude Israël het geval was, schrijven de auteurs van de Bijbelse wijsheidsliteratuur (denk bijvoorbeeld aan de boeken Job, Spreuken, Prediker; de deuterocanonieke boeken Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach) ervaringen op die gebaseerd zijn op scherpe waarnemingen. Zo overheerst bij hen de overtuiging dat ‘het goede doen’ vruchten afwerpt en dat, omgekeerd, ‘kwaad doen’ ook kwaad veroorzaakt. Een van de uitgangspunten in de Bijbelse wijsheidsliteratuur is dan ook: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Dit is het traditionele motto van de zogenaamde ‘vergeldingsleer’. Vandaar dat de wijsheid, die herhaaldelijk als persoon (‘Vrouwe Wijsheid’) het woord neemt, de lezer aanspoort om steeds het goede te doen en het slechte te mijden: ‘Wie mij vindt, vindt het leven’ (Spreuken 8:35).

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons