Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdiep je in het Onzevader

het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde

‘Onze Vader in de hemel…’ – dagelijks spreken miljoenen christenen dit gebed uit dat Jezus leerde aan zijn discipelen, en daarmee ook aan ons.

Het Onzevader (Paternoster) is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Heb je je wel eens afgevraagd wat de betekenis achter de woorden is? Hoe vaak heb je het zelf al gebeden?

Verdiep je met dit leesplan in het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde (Mattheus 6:9-13). Gegarandeerd dat je het nooit meer gedachteloos opzegt!

Overdenkingen

Onze Vader - 1/10 lezen
Die in de hemel zijt - 2/10 lezen
Uw naam worde geheiligd - 3/10 lezen
Uw koninkrijk kome - 4/10 lezen
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel - 5/10 lezen
Geef ons heden ons dagelijks brood - 6/10 lezen
Vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven - 7/10 lezen
En leid ons niet in verzoeking - 8/10 lezen
Maar verlos ons van de boze - 9/10 lezen
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen - 10/10 lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons