Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel - 5/10

Gods wil

Met de bede ‘laat Uw wil gedaan worden’ vraag je God om de juiste keuzes te maken in je leven, dat je de weg van God wilt gaan en de waarden van Gods nieuwe wereld wilt laten zien in je leven.

Bijbeltekst(en)

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 6:10NBV21Open in de Bijbel

Bepaalt God alles in het leven? Weet Hij bij alles van tevoren wat er gaat gebeuren? Of is het de mens die zelf kan beslissen wat hij of zij doet, en dus ook een eigen keuze heeft om te doen wat God wil of niet?

De meeste moderne mensen zullen gemakkelijk zeggen: natuurlijk kan de mens zelf kiezen. En toch is het zo gemakkelijk niet. Want wat stelt God dan nog voor? Moet Hij machteloos zitten toekijken terwijl wij de verkeerde keuzes maken? Misschien wil Hij mensen wel keuzevrijheid geven, zodat ze zelfstandig kunnen ontdekken wie Hij is en kunnen doen wat Hij wil. Maar aan de andere kant: waarom zou Hij het zo ingewikkeld maken voor zichzelf?

Het mooie van de Bijbel is dat je de boodschap nooit helemaal in een hokje kunt duwen. Systematiseren kan tot op zekere hoogte, maar je stuit altijd op nuanceringen of tegendraadsheden die je niet kunt plaatsen. En de Bijbel maakt het praktisch. Dat geldt ook voor Gods wil.

Je kunt je bij allerlei dingen in de wereld afvragen: heeft God dit zo gewild? Een nieuwe baby wordt geboren, en op de geboortekaart staat: ‘een geschenk van God’. Dat begrijpen we allemaal. Maar als een leeuw een jong hertje opeet? Is dat ook Gods wil? En als mensen oorlog met elkaar voeren, wat is dan Gods wil? Of gaat het misschien over kleinere dingen, over ons eigen leven?

Als je de bede uit het Onzevader letterlijk vertaalt, krijg je iets als: ‘zoals in de hemel, ook op aarde’. Of, in goed Nederlands: ‘op aarde zoals in de hemel’. De hemel is dus het ijkpunt: wat daar gebeurt, is leidend voor wat er op aarde moet gebeuren. In deze bede is er een keuze: wel of niet luisteren naar wat God van ons verwacht. Als we doen wat God van ons wil, als we ons leven op aarde leiden zoals het in de hemel is, dan wordt Gods koninkrijk even zichtbaar op aarde. Ook in Matteüs 5:17-20 spreekt Jezus over Gods koninkrijk en gerechtigheid doen – Gods koninkrijk is er, onafhankelijk van wat wij mensen doen. Maar we kunnen onszelf nooit verbinden met dat koninkrijk als we niet leven zoals God het wil.

In Matteüs worden de woorden ‘uw wil geschiede’ nog een keer gebruikt. Vlak voordat Jezus gevangengenomen wordt, gaat Hij naar de tuin van Getsemane om te bidden. Jezus bidt dan de volgende woorden tot God: ‘Mijn Vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat U wilt, moet gebeuren’ (Matteüs 26:42). In oudere vertalingen luiden de laatste woorden: ‘uw wil geschiede’. Gods wil is in dit voorbeeld niet de gemakkelijkste weg. Maar wat bidt Jezus nu eigenlijk? Aan de ene kant zegt Hij tegen God: wat U wilt, moet gebeuren. Aan de andere kant vraagt Hij impliciet ook om kracht om te doen wat God van hem vraagt.

Ook wij kunnen voor keuzes komen te staan waarin het doen van Gods wil veel van ons vraagt. In de bede ‘uw wil geschiede’ zit besloten dat wij kracht vragen aan God om de juiste keuzes te maken in ons leven. Met het bidden van het Onzevader bevestigen wij dat we de weg van God willen gaan, en de waarden van Gods nieuwe wereld willen laten zien in ons leven.

Welke dingen in jouw dagelijks leven horen bij de oude wereld, en welke bij de nieuwe?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons