Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Die in de hemel zijt - 2/10

De hemel als Gods woonplaats: wat betekent dat in de Bijbel?

Dat het Onze vader benoemt dat God in de hemel is, geeft God eer: Hij is boven ons verheven, Hij heeft de touwtjes in handen, zorgt voor ons en ziet wat we doen. Spreken over Gods woonplaats is uiting geven aan wat je gelooft, hoe je op God vertrouwt en soms ook hoe je aan Hem twijfelt en hoe je wanhopig kunt zijn.

Bijbeltekst(en)

9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

Matteüs 6:9NBV21Open in de Bijbel

Waar woont God? Het is best een ingewikkelde vraag. Je zou kunnen zeggen: in de hemel. Maar verplaatsen we daarmee het probleem niet? Want waar is de hemel dan? Vroeger konden mensen omhoog wijzen, maar dat is wel wat problematisch geworden nu we die hemel in kunnen vliegen met een raket. ‘Ik heb goed rondgekeken, maar God niet gezien,’ schijnt een Russische kosmonaut ooit gezegd te hebben. Als je gaat praten over Gods woonplaats, kun je een heel feitelijk gesprek beginnen, waarin je wereldbeeld en je Godsbeeld allebei een belangrijke rol spelen. Maar je kunt ook een geloofsgesprek houden: wat betekent het dat je praat over God in een bepaalde ‘woonplaats’? Wat betekent het om te zeggen: God woont in de hemel? En wat betekent ‘God woont in mijn hart’?

Als God in de hemel woont, is het duidelijk dat Hij helemaal anders is dan wij mensen. Vanuit de hemel ziet Hij ons, en beoordeelt Hij ons doen en laten. Dat God in de hemel woont, zou een aansporing moeten zijn om goed te leven.
Het beeld van God die in de tempel woont, of in de kerk, laat Hem zien als een God die dicht bij de mensen staat. In de manier waarop de woonplaats van God beschreven wordt, zie je terug hoe mensen God ervaren: als macht die geheel anders is dan mensen, en ver boven ons uitstijgt, en tegelijkertijd als een nabije God. De eerste regel van het Onzevader luidt: ‘Onze Vader, die in de hemel zijt’. We zagen al dat Gods aanduiding als Vader te maken had met zijn liefde en bescherming voor ons, met daarbij soms ook een kritische noot, een correctie. Voor het tweede deel van de zin, ‘die in de hemel zijt’, geldt iets vergelijkbaars. We zeggen ermee dat we erop vertrouwen dat God de touwtjes in handen heeft, dat Hij ons niet loslaat. Hij is liefdevol bij ons betrokken, maar verwacht ook van ons dat we de goede keuzes maken in ons leven.

Dit klinkt allemaal mooi, maar ervaren we het ook zo? Gods macht, Gods zorg voor ons? De Bijbel geeft veel ruimte voor andere gedachten. Spreken over Gods woonplaats is uiting geven aan wat je gelooft, hoe je op God vertrouwt en soms ook hoe je aan Hem twijfelt en hoe je wanhopig kunt zijn.

Waar zie jij God, en waar zou je meer van Hem willen zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons