Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de gebedshouding volgens de Bijbel?

In het Oude Testament vinden we geen vaste gebedshouding, net zomin als in het Nieuwe Testament. Men bidt bijvoorbeeld:

In de tempel in Jeruzalem was het gebruikelijk om bij het gebed te staan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons