Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De taal en stijl in het Nieuwe Testament: proza en poëzie

De boeken van het Nieuwe Testament zijn allemaal geschreven in proza. Dat is een verschil met het Oude Testament en de deuterocanonieke boeken. Daar vinden we behalve prozaboeken ook poëtische boeken .

Poëtische fragmenten

In het Nieuwe Testament zien we alleen hier en daar poëtische fragmenten. Meestal zijn dat citaten uit de boeken van het Oude Testament, zoals Psalmen of een van de profetenboeken. Maar een enkele keer is het ‘nieuwtestamentische poëzie’:

Deze stukken tekst zijn in de Nieuwe Bijbelvertaling als poëzie weergegeven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons