Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Niveauverschillen in taal en stijl in het Nieuwe Testament

Binnen het Nieuwe Testament zijn er behoorlijke verschillen in taal en stijl.
De auteur van de brief aan de Hebreeën en de auteur van Lucas en Handelingen formuleren tamelijk zorgvuldig. In de Openbaring van Johannes is de meest gebrekkige stijl is te vinden. De andere boeken zitten daar ergens tussenin.
Matteüs en Lucas, die waarschijnlijk Marcus als bron gebruikt hebben, corrigeren vaak de tamelijk gebrekkige stijl van Marcus. Maar zelf zijn ze ook vaak slordig.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons