Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

taal en stijl NT: verklaring stijlniveau

De auteurs van de boeken van het Nieuwe Testament waren geen geschoolde schrijvers. Omdat ze maar gedeeltelijk met schrijftaal vertrouwd waren, zijn hun formuleringen gekleurd door spreektaal. Bovendien was hun ideaal niet de Griekse literatuur, maar ‘de Schrift’, de boeken van het Oude Testament. En die waren in het Hebreeuws geschreven of in een Grieks met sterke Hebreeuwse invloeden.
Het is duidelijk dat het de vroegchristelijke auteurs niet ging om een zuivere vorm van Grieks taalgebruik. Nee, het ging hun om de boodschap die ze wilden verkondigen, in wat voor taal dan ook.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons