Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Taal en stijl in het Nieuwe Testament: hoog of laag?

De taal van het Nieuwe Testament is Grieks. Maar het is geen klassiek Grieks. De taal van het Nieuwe Testament is Hellenistisch Grieks (ook koine Grieks genoemd). Het taalgebruik van het Nieuwe Testament ligt dicht bij de omgangstaal.

Het Nieuwe Testament en Griekse literatuur

Vergeleken met de literatuur van hun eigen tijd kunnen de nieuwtestamentische geschriften geen ‘hoge literatuur’ genoemd worden . Het proza van het Nieuwe Testament is over het algemeen eenvoudig. Maar de leraren in de retorica in de Grieks-Romeinse periode  zouden de nieuwtestamentische geschriften zelfs niet goed genoeg vinden voor proza van ‘eenvoudige stijl’. Dat komt omdat het taalgebruik onzuiver is. Het Grieks van het Nieuwe Testament zit vol met semitismen (Hebreeuwse of Aramese woorden en constructies). Het is ook vaak wat onverzorgd en ongepolijst.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons