Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Overige brieven in het Nieuwe Testament

Behalve de brieven van Paulus staan er nog meer brieven in het Nieuwe Testament. 

Afzenders

De brief aan de Hebreeën heeft geen afzender. Het is onbekend door wie deze brief geschreven is.
De andere zeven brieven staan op naam van vier grote figuren uit de eerste generatie christenen:

Katholieke brieven

De zeven brieven op naam van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas worden de 'katholieke brieven' genoemd.
‘Katholiek’ betekent hier dat deze brieven niet tot één bepaalde persoon of gemeente gericht zijn, maar tot de christenen in het algemeen.

Auteurs van de katholieke brieven

Het auteurschap van alle katholieke brieven is omstreden. Veel deskundigen denken dat deze brieven dateren uit het laatste deel van de eerste eeuw of het begin van de tweede eeuw na Christus. Ze werden op naam gezet van personen uit het vroege christendom, omdat die een grote reputatie en autoriteit hadden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons