Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse brieven

Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament staan er 21 bekend als brieven. Brieven hebben meestal een aantal vaste kenmerken, ze hebben:

  • een afzender
  • een geadresseerde
  • een aanleiding
  • een herkenbaar begin en einde

Wel of geen brief

De meeste ‘brieven’ in het Nieuwe Testament hebben ongeveer deze kenmerken. Maar een aantal niet. Die zijn beter aan te duiden als traktaat, als theologisch opstel. Dat geldt voor de brief aan de Hebreeën, de brief van Jakobus en 1 Johannes.

Discussie over brieven

Maar ook over de brieven die wel duidelijke briefkenmerken hebben, bestaat discussie. Die discussie gaat onder andere over de vraag naar de echtheid, de authenticiteit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons