Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de evangeliën?

Het Nieuwe Testament bevat vier boeken die als ‘evangelie’ worden aangeduid: het evangelie volgens Matteüs, het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Lucas en het evangelie volgens Johannes.

Synoptische evangeliën

De drie synoptische evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, lijken zo sterk met elkaar in inhoud, opbouw en woordgebruik, dat men ze naast elkaar kan lezen.

Synopsis

Een boek waarin deze drie evangeliën parallel aan elkaar, in drie kolommen, worden afgedrukt, noemen we een ‘synopsis’, een ‘samenschouw’ of ‘overzicht’. In een synopsis kunnen de drie evangeliën onderling goed vergeleken worden.

Opbouw van de synoptische evangeliën

De synoptische evangeliën hebben alle drie dezelfde opbouw van het verhaal over Jezus. Na een voorgeschiedenis (die in Marcus ontbreekt) wordt eerst verteld over Jezus’ optreden in en rond Galilea. Daarna reist Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Daar beleeft hij zijn laatste dagen. Hij wordt gevangengenomen en gedood. De evangeliën eindigen met de opstanding van Jezus.

 MatteüsMarcusLucas
voorgeschiedenis1-2-1-2
Jezus in Galilea3-201-103:1-19:28
Jezus in Jeruzalem21-2711-1519:29-23:49
opstanding281624
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Apocriefe evangeliën

Behalve de vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament, zijn er ook meerdere apocriefe evangeliën: het evangelie van Judas, het evangelie van Petrus en het evangelie van Thomas.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons