Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het evangelie van Thomas

Het evangelie van Thomas is geschreven in de tweede eeuw na Christus. Het was een Grieks geschrift, maar van de Griekse tekst zijn maar enkele fragmenten bewaard gebleven. Het evangelie in zijn geheel kennen we uit een latere Koptische vertaling. Het is een handschrift uit de vierde eeuw na Christus, dat in 1945 gevonden is in Egypte, bij Nag Hammadi.

Inhoud van het evangelie

Het evangelie van Thomas bestaat uit 114 ‘spreuken van Jezus’. Het vertelt dus geen verhaal over Jezus, zoals de evangeliën in het Nieuwe Testament. Het evangelie van Thomas is een verzameling van wijze uitspraken, die worden toegeschreven aan Jezus. Het gaat om geheime kennis: de ‘verborgen woorden van Jezus’. Het past dan ook goed bij de gnostiek. Het boek begint zo:

'Dit zijn de geheime woorden die Jezus, de levende, gesproken heeft en die Didymus Judas Thomas opgeschreven heeft. En hij zei: "wie de uitleg van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken".'

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons