Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het evangelie van Judas

Het evangelie van Judas is in 2006 veel in het nieuws geweest. Het gaat om een Koptisch manuscript uit de vierde eeuw na Christus. Maar het geschrift zou oudere wortels kunnen hebben.

Een tekst uit de tweede eeuw?

De kerkvader Irenaeus, die leefde in de tweede eeuw na Christus, schrijft over een groep christenen – ketters volgens Irenaeus – die geloven dat ‘Judas de verrader’ de ware discipel van Jezus was. Irenaeus schrijft dat deze christenen ‘het evangelie van Judas’ geschreven hebben. De meeste geleerden menen dat het Koptische manuscript de vertaling is van het Griekse boek dat Irenaeus noemt. Dan zou het dus de tekst zijn van een apocrief evangelie uit de tweede eeuw na Christus. Misschien is dat waar, maar het is niet zeker.

Inhoud van het evangelie van Judas

In het evangelie van Judas wordt Judas Iskariot gepresenteerd als de ware leerling van Jezus. Net als het evangelie van Thomas, wordt het evangelie van Judas gerekend tot de gnostiek.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons