Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het evangelie van Petrus

De naam van dit evangelie suggereert dat het geschreven is door Petrus, één van de leerlingen van Jezus. Maar dat is niet het geval. Het evangelie is van veel later datum dan de periode waarin Petrus leefde. Het geschrift is op naam van Petrus gezet om het meer status en groter gezag te geven.

Beschrijving van de opstanding

Bijzonder in het apocriefe evangelie van Petrus is de beschrijving van de opstanding van Jezus. In de vier nieuwtestamentische evangeliën wordt verteld dat Jezus wordt gekruisigd en begraven. Dat zijn graf leeg is op zondagochtend, en dat hij aan zijn volgelingen verschijnt als opgestane Heer. Maar het moment van de opstanding zelf, wordt nergens in het Nieuwe Testament verteld. Het evangelie van Petrus is het eerste evangelie waarin dat wél expliciet verteld wordt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons