Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel als bibliotheek

Vaak wordt de Bijbel gezien als één boek, als één groot geheel. Aan de ene kant is dat terecht, want de Bijbel functioneert al eeuwenlang als een eenheid. Aan de andere kant is het belangrijk om te weten dat de Bijbel oorspronkelijk niet één boek was.

Oude en Nieuwe Testament

De Bijbel is onderverdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de protestants-christelijke traditie bestaat het Oude Testament uit 39 boeken, en het Nieuwe Testament uit 27 boeken. Dan telt de Bijbel dus 66 boeken (39 + 27 boeken).
In de katholieke traditie is het Oude Testament groter. Er zijn zeven extra boeken, en van twee boeken – Esther en Daniël –  is een langere versie opgenomen. De extra boeken en de aanvullingen op Ester en Daniël worden de deuterocanonieke boeken genoemd. In de katholieke traditie bestaat de Bijbel dus uit meer dan 66 boeken.

Tanach

In de joodse traditie wordt de Bijbel Tanach genoemd. De Tanach bestaat uit dezelfde 39 boeken als het protestantse Oude Testament. Maar die boeken staan gedeeltelijk in een andere volgorde.

Verhouding Oude en Nieuwe Testament

Volgens de christelijke kerk worden de beloften uit het Oude vervuld in het Nieuwe Testament. Daarom wordt het tweede deel het ‘Nieuwe’ Testament genoemd.  Maar in het Nieuwe Testament wordt het oude verbond met Israël niet opgeheven maar vernieuwd en uitgebreid. Daarom worden de twee delen van de Bijbel ook wel het ‘Eerste Testament’ en het ‘Tweede Testament’ genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons