Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zweren in het Nieuwe Testament

In Matteüs 5:33-37 zegt Jezus dat mensen niet moeten zweren, want hun ja moet gewoon ja zijn en hun nee gewoon nee.
Jezus vindt dat mensen te gemakkelijk een eed uitspreken. Dat sluit aan bij de wijdverbreide kritiek die er in de Griekse wereld bestond op het uitspreken van een eed. Mensen moesten betrouwbaar zijn in wat ze zeiden en deden, zonder een beroep te doen op een hogere macht.

Was er een algemeen verbod op zweren?

Er bestond geen algemeen verbod op het afleggen van een eed. In rabbijnse geschriften uit de eerste eeuw na Christus wordt geen radicaal verbod genoemd. En in het Nieuwe Testament komen in de brieven formules voor die op een eed lijken (bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 1:18). Daarnaast bleven mensen geloftes afleggen die lijken op een eed, als ze zich wilden wijden aan God. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons