Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is zweren?

Zweren is het uitspreken van een eed of een gelofte. Ook in de Bijbel komt zweren vaak voor. Mensen spraken een eed uit om hun uitspraak meer kracht te geven. Dat kon zowel positief bedoeld worden (in een eed), als negatief (in een vervloeking).
In het Oude Testament komen veel formuleringen van eden voor waarbij God aangeroepen wordt. In het Nieuwe Testament is het beeld wat minder eenduidig. Daar komen formuleringen die sterk doen denken aan de eden uit het Oude Testament. Maar er zijn ook teksten die een verbod op zweren lijken te impliceren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons