Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tiende in de Bijbel

De Israëlieten moesten een tiende deel van de opbrengst van de oogst of de kudde als een offergave aan God aanbieden. Jakob was de eerste die aan God beloofde om hem een tiende deel te geven van alles wat hij verdiende (Genesis 28:22).

Wat werd er met de tienden gedaan?

De tienden werden geïnd door de Levieten. Zij moesten het beste deel aan de HEER offeren en mochten een deel zelf houden om van te leven.
De verplichting van tienden werd langzaam een soort tempelbelasting, waarmee de offerdienst en het onderhoud van de priesters betaald werden (Deuteronomium 14:22-29).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons