Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een sjekel (munt)?

Voordat er echt geld is, wordt er in het Oude Testament wel betaald met afgewogen hoeveelheden zilver of goud. De gewichtseenheid die gebruikt wordt, is de sjekel.

Het gewicht van de sjekel

In Israël was een sjekel naar Egyptisch voorbeeld ongeveer 11,4 gram. In Genesis 23:15-16 koopt Abraham een stuk land voor vierhonderd sjekel, dus voor ongeveer 4,5 kilo zilver.
Na de Babylonische ballingschap (zesde eeuw voor Christus) hield men de Babylonische standaard aan van ongeveer 8,4 gram.

Hoe werd de sjekel gebruikt?

De sjekel komt op twee manieren voor in het Oude Testament:

  • De waarde van iets kon aangeduid worden met de hoeveelheid sjekels die er voor betaald was.
  • De sjekel werd ook vaak gebruikt als aanduiding van een gewicht: 'een neusring die wel een halve sjekel woog' (Genesis 24:22).

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons