Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is tempelprostitutie?

Tempelprostituees deden allerlei werk in een heiligdom. Mogelijk zijn er ook in Israël op sommige plaatsen en in sommige tijden tempelprostituees geweest.

Hoe werd een vrouw tempelprostituee?

In het oude Nabije Oosten konden vrouwen door hun vader of hun meester aan goden gewijd worden. Vrouwen konden ook zichzelf aan een god of godin wijden. Gescheiden vrouwen, jonge weduwen of weggestuurde slavinnen deden dat wel om verzekerd te zijn van voedsel en onderdak.

Het werk van een tempelprostituee

De vrouwen hielpen in het heiligdom, zorgden voor muziek en verleenden misschien seksuele diensten. De opbrengsten daarvan waren voor de tempel. Het idee achter tempelprostitutie was dat de vruchtbaarheid van het land erdoor bevorderd werd.

Tempelprostitutie in Israël

Tempelprostitutie bestond in sommige delen van het Nabije Oosten. Het zou soms ook een onderdeel van de Israëlitische cultus geweest kunnen zijn. Maar daar is veel discussie over. Het is onduidelijk of het op bepaalde plaatsen in het Oude Testament over tempelprostituees gaat of niet. De kwestie is ingewikkeld omdat het niet helemaal duidelijk is hoe sommige woorden vertaald moeten worden. Zo is er bijvoorbeeld discussie over de juiste vertaling van Deuteronomium 23:18-19.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons