Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Prostitutie in de Bijbel

Prostitutie was een bekend maatschappelijk verschijnsel in het oude Nabije Oosten. In de Israëlitische samenleving werd meestal negatief gedacht over prostitutie. Maar prostitutie werd ook wel getolereerd.

Prostituees en de wet

Er zijn maar weinig wetten over prostitutie in de Bijbel:

  • In Leviticus 19:29 staat dat vaders geen hoeren van hun dochters mogen maken, want dat leidt tot ontucht in het hele land.
  • In Leviticus 21:14 is te lezen dat een priester met een maagd moet trouwen en niet met een prostituee. Voor gewone Israëlieten waren de regels niet zo strikt.

Verhalen over prostituees

Bekende verhalen over prostituees in de Bijbel zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.9
Volg ons