Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Prostitutie als metafoor in de Bijbel

Prostitutie wordt in de Bijbel gebruikt als beeld voor ontrouw aan God.

Ontrouw aan God

Het beeld van ‘hoererij’ wordt in allerlei teksten gebruikt om ontrouw aan God aan te duiden. Bijvoorbeeld in wetsteksten (Numeri 15:39) en in psalmen (Psalmen 73:27). Bij verschillende profeten is hoererij een metafoor voor het dienen van andere goden naast Israëls God (zie bijvoorbeeld Ezechiël 16 en Ezechiël 23). Steden worden ook wel hoeren genoemd om hun ontrouw aan God te duiden.

Hosea

Het oudste voorbeeld in de Bijbel van prostitutie als metafoor voor het dienen van andere goden, is te vinden in Hosea. Daar is te lezen dat God de profeet opdracht geeft om een vrouw te trouwen die overspel gepleegd heeft. De vrouw is een beeld voor het volk dat God ontrouw is.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons