Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ijkgewicht van het heiligdom

Om ervoor te zorgen dat de sjekel overal evenveel woog, was er een standaard afgesproken. Die standaard werd aangegeven met een speciaal tekentje, in de vorm van een soort zandloper.
In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit vaste gewicht omschreven met ‘volgens het ijkgewicht van het heiligdom’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons