Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De rechtspraak in het Nieuwe Testament

Judea was een deel van het Romeinse Rijk en daarom werd er rechtgesproken volgens de Romeinse wetten. Maar er bestond ook een joodse, religieuze rechtbank die oordeelde over de eigen Joodse zaken: het Sanhedrin. De Romeinse rechtbank had echter de hoogste macht.
De twee bekendste personen uit het Nieuwe Testament die te maken hadden met de Romeinse wetten waren Jezus en Paulus.

Jezus voor de rechter

Volgens de evangeliën werd Jezus eerst veroordeeld door het Sanhedrin, maar daarna ook nog naar de Romeinse heerser Pontius Pilatus gestuurd. Pilatus besloot dat Jezus gekruisigd moest worden.

Paulus voor de rechter

Ook Paulus heeft terechtgestaan bij de Romeinen. Paulus was een Romeins burger en had daarom bepaalde rechten. Hij mocht dus niet geboeid of gegeseld worden. Ook had hij het recht om in de stad Rome terecht te staan. Van dat recht maakte hij ook gebruik. In Rome werd hij uiteindelijk onder huisarrest gesteld. In de Bijbel staat niet of Paulus daarna veroordeeld is, maar dat is wel waarschijnlijk. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons