Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rechtspraak in de Bijbel

Als er in de bijbelse tijd rechtgesproken werd, gebeurde dat door rechters.
Er was geen openbare aanklager, zoals in ons rechtssysteem. De benadeelde in een rechtszaak moest zelf als aanklager optreden. Hij stond naast de aangeklaagde in de rechtbank. 

In het Oude Testament

In de tijd van het Oude Testament waren de rechters (dorps)oudste, priester of koning. Er komen in het Oude Testament ook rechters voor in het bijbelboek Rechters. Zij spreken niet alleen recht, maar leiden het volk ook.

In het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament worden religieuze zaken behandeld in het Sanhedrin. Niet-religieuze zaken vielen onder het Romeinse recht.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons