Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Essenen en Qumran

Vooral de Joodse schrijvers Flavius Josephus en Philo van Alexandrië hebben over de essenen geschreven. En de Romeinse bestuurder Plinius de Oudere schreef dat de essenen ten noorden van Engedi aan de Dode Zee woonden. Dat was precies de plek waar in 1947 een schat aan oude Hebreeuwse geschriften werd gevonden. De geschriften lagen in grotten bij een oude nederzetting die tegenwoordig Khirbet Qumran wordt genoemd.

Qumran, een centrum van de essenen?

Volgens sommige geleerden was Khirbet Qumran een centrum van de essenen, die eigenaars van de Dode Zeerollen waren. Andere geleerden geloven daar niet in. Het staat in ieder geval vast dat essenen ook in andere regio’s woonden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons