Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Essenen en het Nieuwe Testament

Sommige begrippen in het Nieuwe Testament spelen een belangrijke rol in de esseense literatuur. Maar zulke overeenkomsten betekenen niet dat de eerste christenen essenen waren.
Ook Jezus' voorloper Johannes de Doper, die predikte in de omgeving van de Jordaan, maakte waarschijnlijk geen deel uit van de esenen. Maar de ideeën van Johannes en Jezus hebben wel overeenkomsten met het denken van de essenen.

Gedeelde begrippen

Belangrijke begrippen die behalve in de Dode Zeerollen ook in het Nieuwe Testament voorkomen zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons