Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de essenen?

De essenen komen niet direct in de Bijbel voor, maar ze zijn voor de bijbellezer van belang om verschillende redenen. In de tijd van Jezus en Paulus hadden essenen een duidelijke invloed. Kennis over de essenen:

  • geeft een completer beeld van het toenmalige jodendom;
  • helpt de wereld van het Nieuwe Testament beter te begrijpen.

Wereldbeeld

Essenen hadden eigen ideeën over hoe ze volgens God moesten leven. Op al de volgende punten weken de essenen af van de meeste Joden:

  • het delen van hun bezit;
  • een voorkeur voor celibatair leven;
  • de centrale plaats van de begrippen ‘licht’ en ‘donker’ in de theologie: de mensheid bestond uit ‘kinderen van het licht’ en ‘kinderen van de duisternis’;
  • een radicale opvatting over de sabbat en reinheidsregels;
  • geloof in de invloed van duistere geesten en engelen;
  • de zonnekalender van 364 dagen, waarin geen enkel feest op een sabbat viel.

Sociale positie

De oorsprong van de essenen gaat waarschijnlijk terug op de priesterlijke aristocratie van het Hasmonese rijk. Dan zou een deel van de essenen uit de hoogste sociale klasse komen, al zal de samenstelling van de groep essenen door de tijd heen wel veranderd zijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons