Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het plegen van meineed

Het plegen van meineed was verboden. Liegen als getuige in een rechtszaak werd gezien als ernstige overtreding. Als iemand meineed pleegde, werd hij gestraft. Hij kreeg de straf die geëist was tegen de verdachte.
Ook iemand die loog dat hij iets niet gestolen had, of iemand die loog dat hij iets van een ander niet in bezit had, pleegde meineed. Om meineed over diefstal goed te maken, moest iemand een boete betalen van 20 procent van wat hij gestolen had, en een hersteloffer brengen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Leviticus 5.20 - Leviticus 5.26
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons